§ 1. Warunki ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest:
PPHU MEBLE PYKA
S.J. Gabriela Konik, Damian Pyka
ul. Gorzowska 18
46-300 Olesno
REGON: 532204535
NIP: 5761442642
KRS: 195999
2. Nazwa producenta i fabryczne marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
3. W przypadku wykrycia nieprawidłowości na stronie internetowej sklepu, należy powiadomić o tym administratora, kierując informację na adres: sklep@meble-pyka.pl
4. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Sklep internetowy świadczy usługi w zakresie sprzedaży mebli pod zamówienie klienta.
6. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
7. Firma Meble Pyka informuje, że treści opublikowane w katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z administratorem sklepu telefonicznie lub mailowo.
8. Wyświetlanie kolorów ma jedynie charakter poglądowy i może się różnić w zależności od ustawień monitora, oświetlenia miejsca pracy czy też ustawień drukarek.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
10. Mogą występować różnice + lub – 5% w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów katalogowych.

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamawiając Klient otrzymuje powiadomienie w formie e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.
2. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem / Konsumentem.

§ 3. Realizacja zamówień

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się, w momencie potwierdzenia zakupu przez kupującego.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji adresu dostawy zamówienia.
3. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane. Produkty dostarczane są do klientów za pośrednictwem firmy Meble Pyka, po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy.

§ 4. Dostarczenie – czas i koszt

1. Koszt dostawy zależny jest od docelowego miejsca dostarczenia mebli.
2. Opłata związana z realizacją dostarczenia zamówienia zamieszczona jest w zakładce transport.
3.Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary jest sumą czasu dostawy jak i realizacji zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia trwa od 3 do 6 tygodni. W szczególnych przypadkach czas dostawy może wydłużyć się do 8 tygodni, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
5. W przypadku wysyłki za granicę, czas dostawy może ulec zmianie o czym klient zostanie poinformowany droga mailową lub telefonicznie.
6. Klient ma możliwość osobistego bezpłatnego odbioru zamówionego towaru z magazynu znajdującego się w Malichowie, po uprzednim ustaleniu terminu ze sprzedającym.
7. Meble dostarczane są w całości bądź wymagają samodzielnego złożenia bez użycia narzędzi.
8. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu.
9. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
10. Podczas odbioru Klient jest uprawiony do sprawdzenia zamówienia oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient uprawniony jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (pracownika sklepu).
11. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, Klient jest uprawniony do sporządzenia protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz niezwłoczne poinformować sprzedawcę, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

§ 5. Płatności

1. Wszystkie ceny towarów umieszczone są na stronie sklepu i podawane są w PLN oraz są cenami brutto, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili
złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient dokonuje płatności za zamówione towary za pobraniem (pracownikowi sklepu w momencie odbioru mebli podczas dostawy) lub za pośrednictwem przelewu internetowego lub za pomocą szybkich płatności – PayU.
3. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane przelewem na konto bankowe sklepu o uprzednim porozumieniu ze Sprzedającym lub za pośrednictwem przelewu internetowego lub za pomocą szybkich płatności – PayU.
4. Przelew elektroniczny oraz Płatność kartą realizuje na zlecenie Sklepu PayU SA. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sklep celem realizacji płatności. PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayU SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez PayU.

§ 6. Reklamacje

1.Jeżeli Klient, po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady techniczne ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (rachunek uproszczony).
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient zobowiązany jest wypełnić formularz reklamacyjny dostępny w zakładce reklamacje i zgłosić zaistniałą sytuację administratorowi sklepu droga mailową na adres sklep@meble-pyka.pl
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep formularza reklamacyjnego.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji Sklep poinformuje o dalszym postępowaniu.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe z winy Kupującego.

§ 7. Pouczenie o prawie do odstępienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Meble Pyka sp.j. PPHU, ul Chłopska 10, 46-380 Dobrodzień (Malichów), Polska, serwis@meble-pyka.pl, telefon: 48 601 238 537) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: https://meble-pyka.pl/zwroty-i-reklamacje/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 400 zł PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Meble Pyka sp.j. PPHU, ul Chłopska 10, Dobrodzień (Malichów), Polska, serwis@meble-pyka.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę Pyka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 poz. 1000). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2.Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Konieczne są do wywiązania się z
umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres
sklep@meble-pyka.pl

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą PPHU MEBLE PYKA S.J. Gabriela Konik, Damian Pyka ul. Gorzowska 18, 46-300 Olesno właściciela sklepu internetowego następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką rachunku uproszczonego.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Właścicielem wszystkich zdjęć produktów jest firma. Prezentowane zdjęcia objęte są ochroną z tytułu prawa autorskiego. Wszelkie kopiowanie i publikowanie bez zezwolenia jest zabronione.
5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 
oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
Opis projektu: projekt realizowany jest w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu i dofinansowania: 104362,17 zł
Cel :Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
zestaw logotypow unia

Subskrybuj

Wyrażam zgodę na przetwarzenie moich danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów www.meble-pyka.pl.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@meble-pyka.pl
© 2020 Meble Pyka. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane i stworzone z  przez Happy Island
Dodaj do koszyka